Jacques Maritain: Snášenlivost a pravda (ve dvojí interpretaci R. Lukavského a J. Somra)

Etická knihovna - komplet nahrávek (samostatné uploady už nejsou možné):

Etická knihovna

Neupravené nahrávky (pro znalce mluveného slova, pro potřeby vlastního střihu apod.):

http://antonius.jarkad.cz/nesestrihane/#maritain