Oldřich Králík: Čechy a Evropa v 10. století

Všechny odkazy viz téma:

Kristiánova legenda